melkpoeder797x242

Buisman kan uw zuivelproducten verpakken op onze verpakkingslijn waarop doorgaans zakgoed van 10 kilogram worden geproduceerd, het verpakken kunnen wij vanuit verschillende vormen doen. Dit kan zijn vanuit bulkwagen, big bags of zakgoed. Ook het mogelijk dat wij de omgekeerde weg bewandelen waarbij wij zakgoed storten en verpakken in bulkwagen of big bags. Dit soort werkzaamheden komt vaak voort uit het feit dat bepaalde fabrieken hun melkpoeder uitsluitend in bulkwagen of big bag aangevoerd wensen te krijgen.

Mogelijke verpakkingsvormen:

  • van bulk naar big bags
  • van bulk naar zakgoed
  • van big bag naar bulk
  • van big bag naar zakgoed
  • van zakgoed naar bulk
  • van zakgoed naar big bag