koe

Onze kernwaarden zijn bepalend voor onze bedrijfscultuur. Het zijn de belangrijkste waarden binnen onze organisatie. Kernwaarden geven aan waar we voor staan. Waar geloven we in, wat verbindt ons en wie willen we zijn? Hoe gaan we met elkaar en onze omgeving om?

Onze kernwaarden zijn:

  • Kwaliteit

Kwaliteit zit ons in de genen. Al vanaf het allereerste begin van onze organisatie waren wij ons er van bewust dat het leveren van de juiste kwaliteit het bestaansrecht vormde van Buisman. Dat doen we samen, met passie en overtuiging. En juist daar ligt onze kracht!

  • Klantgerichtheid

Wij opereren vanuit een sterke klantfocus. In alle geledingen van onze organisatie stellen we ons dienstbaar op. Wij houden de dialoog met onze klanten levend. Eén op één en interactief. Zo zijn we in staat onze prestaties te optimaliseren en daarmee onze klanten tevreden te stellen.

  • Integriteit

Integer zakendoen is één van de uitgangspunten in ons beleid. Wij zijn ons terdege bewust van onze morele verantwoordelijkheden. Daarom streven wij naar een hoge mate van transparantie en zijn we toegetreden tot Sedex, een internationale non-profit ledenorganisatie gericht op verbeteringen in verantwoordelijke en ethische handelspraktijken. Daarnaast willen we onafhankelijk zijn van derden. In financieel opzicht en qua besluitvorming. Zo borgen we de integriteit en worden mogelijke belangenverstrengelingen voorkomen.

Onze missie

Als autonoom producent van poedervormige kwaliteitsproducten voor de zuivelbranche, willen wij het natuurlijke verlengstuk van onze (inter)nationale klanten zijn. Het is onze ambitie een bijdrage te leveren aan een gezonder leven door een zeer veilige productie en efficiënte distributie van voedingsmiddelen.

Onze visie

Wij willen onze positie als partner van grote(re), wereldwijd opererende zuivelconcerns verder versterken. Door innovatieve oplossingen te ontwikkelen voor het mengen en verpakken van poedervormige kindervoeding, dieet- en sportvoeding. Daarbij willen we duurzaam en maatschappelijk verantwoord opereren.

Het is onze doelstelling om één van de leidende spelers in de markt voor poedervormige voedingsmiddelen te worden. Deze ambitie vraagt om een stevig en solide fundament, van waaruit wij ons in hoog tempo verder kunnen ontwikkelen. Daarom onderscheiden wij in onze strategie een aantal kernwaarden, die de grondslag vormen voor onze belofte ‘Masters in powdered dairy’: